Nästa medlemsmöte 23 november 2017 kl 18.30

Nästa medlemsmöte har vi tillsamman med Centrum för arbetarhistoria med temat "I spåren av varven - om fanor, konstverk och romaner" och blir den 23  november kl 18.30 i filmsalen, Landskrona museum. Kjersti Bosdotter , tidigare verksam i Industrifacket och Nätverket Svenska Varv föreläser om de minnesberättelser och konstnärliga gestaltningar som finns från de olika varvsorterna. En sida av varvsverksamheten som många inte känner till. Vi hälsar alla medlemmar och andra intresserade välkomna.


Den 7 december kl 13.00 träffas vi för sedvanlig ”jultallrik” i Örja Folkets hus, Malmgatan 6. Pris 200 kr betalas i samband med måltiden. Julmust/lättöl ingår. Övrigt att dricka tar var och en med sig. Vi behöver få Din anmälan senast den 24 november. Anmälan sker till tel 070-1557666, eller via mail till varvshistoriska.la@bredband2.com  du kan också anmäla dig på vårt möte den 23 november.
Med anledning av att det bedrivits varvsverksamhet på "varvsudden" i 100 år har en särskild hemsida skapats av Arbetarrörelsens Arkiv där mycket material presenteras. www.varv100.se 
Här finns bl.a. "TALRÖRET", som var Öresundsvarvets personaltidning under åren 1946- 1983.


Skapad: 20 maj, 2017, 08:02 av Okänd

Relaterat: